Poradenství v oblasti dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie

Služby zahrnují:

 • konzultace investičních záměrů, výběr vhodného dotačního programu,
 • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejícího poradenství,
 • komunikace a konzultace s vyhlašovateli příslušných dotačních programů,
 • realizace a řízení projektů,
 • zpracování výběrových řízení.

Možnosti podpory podnikání:

 1. Dotace na investice do strojů a zařízení pro rozšiřování výrobních kapacit – program Rozvoj.
 2. Dotace na investice do strojů a zařízení pro firmy s inovačním potenciálem – program Inovace.
 3. Dotace na nákup, rekonstrukci (případně přístavbu) podnikatelských nemovitostí – program Nemovitosti.
 4. Dotace na zateplování podnikatelských budov, zavádění obnovitelných zdrojů energie, rekonstrukci rozvodů energie a tepla, výstavbu malých vodních elektráren – program Eko-energie.
 5. Dotace na nákup informačních a komunikačních systémů – program ICT v podnicích.
 6. Dotace na vývoj softwaru a center strategických služeb, investice do nákupu budov, stavby či rekonstrukce center vývoje softwaru – program ICT a strategické služby.
 7. Dotace na proexportní marketingové aktivity, účast na výstavách a veletrzích – program Marketing.
 8. Dotace na investice do infrastruktury pro výzkum a vývoj (nákup budov, stavba, rekonstrukce, nákup strojů a zařízení, mzdové náklady) – program Potenciál.
 9. Dotace na investice do infrastruktury pro vzdělávání (nákup budov, stavba, rekonstrukce, zařízení a vybavení) – program Školicí střediska.
 10. Podpora zakládání a dalšího rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a vytváření sítí business angels – program Prosperita.
 11. Podpora zakládání klastrů a technologických platforem – program Spolupráce.
 12. Dotace na vzdělávání zaměstnanců firem – program OP LZZ.
 13. Dotace na investice do nemovitostí (stavba, rekonstrukce) a nákupu strojního vybavení a zařízení pro mikropodniky (do 10 zaměstnanců) v obcích do 2000 obyvatel – Program rozvoje venkova.

Výše dotace je závislá na velikosti podniku:

 • malé podniky do 50 zaměstnanců: 60 %
 • střední podniky 50 – 250 zaměstnanců: 50 %
 • velké podniky nad 250 zaměstnanců: 40 %